"Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür."
                                                                      Vince Lombardi 

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Yönetim danışmanlığı, büyük şirketlerin ya da işletmelerin iş verimlerini ve performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak üzere hizmet veren bir uygulamadır. Danışmanlık hizmeti, organizasyon ve yönetim alanlarında işletmelerin sorunlarını çözmek ve gelişmelerini sağlamak amacıyla, alanında uzman ve bağımsız kişiler tarafından sunulmaktadır. Yönetim danışmanlıkları firmalara, işletmelere belirli ve düzenli bir sistem kurulmasını sağlamak amacıyla hizmet vermektedir. İşletmeler, kendi içerisinde […]

10250 Sayılı BDDK Kararı ile Kredi Kullanımına Döviz Varlığı Sınırı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı ile Türk Lirası kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirilmiştir. Söz konusu Karara göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, […]

Çekin Devir Türleri

Çekin Devir Türleri Çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun üçüncü kitabı ile 5941 sayılı Çek Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan tebliğlerle düzenlenen bir kıymetli evraktır. Çek, kanunen emre yazılı kıymetli evrak olmasının yanında, nama veya hamiline yazılı olarak düzenlenebilir. Farklı şekillerde düzenlenen çeklerin devirleri de farklılık gösterecektir. Nama yazılı çek alacağın temliki, emre yazılı […]

Finansal verimlilik Nedir? Neden Çok Önemlidir?

Bir çok karlı şirketin iflasını okuyoruz yada çevremizden duyuyoruz. İflasa götüren aslında bu şirketlerin satış yapamaması yada karlı çalışaması olmayabiliyor çoğu zaman. Şirketlerin iflası için çokca neden sıralayabiliriz. Peki bu şirketler neden iflas etti? Büyük marka değeri olan satışları iyi olan şirketler nasıl olurda iflas eder? Tabii bu sorunun bir çok cevabı ve açıklaması var. […]

İşletmelerde Alacak Tahsil Süresi ve Önemi

Alacak tahsil süresi tüm işletmeler için sabit bir değer taşımaz. Çünkü bu süre işletmenin koşullarına ve bazı etkenlere göre değişiklik gösterebilir. Ancak her şeyin yolunda olup olmadığını gözlemlemek için genelde şu ölçütü kullanabilirsiniz: Alacak tahsil süreniz müşterilerinize tanıdığınız vadeden ortalama 1/4 daha uzunsa henüz kontrolü kaybetmediğiniz ve bazı iyileştirmeler yapmak için hala zamanınız olduğu söylenebilir. […]

Çekte Ödeme

GENEL OLARAK ÇEK KAVRAMI 1- Çekte; ‘keşideci’ çeki düzenleyen kişi, ‘lehtar ve hamil’ lehine ödeme yapılacak kişi, ‘muhatap’ ise bankadır. Çek bir ödeme vasıtasıdır. Senet metninde “çek” kelimesinin (senet Türkçe ’den başka bir dilde yazılmışsa, o dilde “çek” karşılığı olarak kullanılan kelimenin) bulunması zorunludur. Çekin kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi içermesi gerekir. […]

Sözleşme yapma ve inceleme teknikleri

SÖZLEŞME YAPMA VE İNCELEME TEKNİKLERİ İş hayatımızın çeşitli aşamalarında şirket sahibi ya da yöneticisi olarak protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma gibi başlıklarla sık sık karşımıza çıkan sözleşmelerle karşılaşır ve bunları imzalarız.Sözleşme; tarafların belli bir amaca yönelik olarak sonuç doğurmayı kararlaştırdıkları hukuki bir işlemdir.Sözleşmede her zaman iki bulunur ve taraflar birbirlerine karşı yükümlülük altına girerler. Sözleşme […]

Çekten Cayma

Çekten cayma, keşideci tarafından muhatap bankaya verilen çeki ödeme yetkisinin geri alınmasıdır. Esasen bu durumda, lafzi olarak bahsedildiği gibi çekin kendisinden cayma ya da çekin tamamen geçersizliği söz konusu değildir. Çekin geçersizliği söz konusu olmadığı için de çek, kambiyo senedi olma vasfını yitirmemekte, buna bağlı olarak da ciro edilebilmekte ve kambiyo senedi olmaktan doğan diğer […]

Kripto Paralar, Bitcoin ve Blockchain

Kripto Paralar, Bitcoin ve Blockchain Kripto ParalarCrypto ve currency kelimelerinin bir araya getirilmesiyle yaratılmış olan cryptocurrency deyimi kripto (şifreli) para anlamına geliyor. Kripto para; internet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, sanal para birimini ifade ediyor. Kripto paralar ancak belirli şifreler kullanılarak yerleştirildiği sanal cüzdanlardan yine şifreler aracılığıyla çıkarılıp kullanılabildiği […]

Ortak Girişimde Ortağın Şahsi Borçlarından Ortak Girişimin Sorumluluğu

Günümüzde özellikle yapım işlerinde şirketlerin büyük projeler için bir araya gelerek oluşturdukları ortaklıkların sayısında görülen artışla birlikte adi ortaklıkların hukuki durumu ve sorunlarının çözümü konuları kuşkusuz daha önemli bir hale gelmiştir. Şirketler kanunen herhangi bir şekle tabi olmaması nedeniyle kuruluş aşamasında kolaylıkla gerçekleştirilen işlemler sonrasında adi ortaklığı oluşturmaktadırlar. Devam eden süreçte işe başlanılmasının ardından ortaklardan […]