"Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür."
                                                                      Vince Lombardi 

Ekonomik İstikrar

Denge ve istikrar kavramları iktisadi anlayışa göre değişmektedir. Ancak genel kabul görmüş yaklaşım şudur ki “makro analize konu olan temel makro piyasaların dengeye gelmesi ile birlikte ekonomik istikrardan ve makro ekonomik dengeden söz edilebilir “. Her ne kadar bazı iktisatçılar planlanmış yatırımlar ile planlanmış tasarrufların çakışması halinde makro dengenin kurulabileceğini savunsalar da bu yaklaşımın, ilk belirtilen yaklaşıma göre çok da kabul edilmesi mümkün değildir. Örneğin yaygın bir işsizlik varken ekonomik dengeden söz edilemeyeceği açıktır.

Ekonomik istikrar tanımı şu kriterler çerçevesinde oluşturulmaktadır :

Fiyat İstikrarı
Ekonomik Büyüme
Tam İstihdam
Ödemeler Bilançosu Denkliği
Adil Gelir Dağılımı vb.

Bu çerçevede ekonomik istikrar bazıları için sadece fiyat istikrarı olurken başkaları için ekonomik istikrar daha fazla kriteri içerebilir. Şu halde toplumun geniş bir kitlesi tarafından benimsenen bir istikrar kavramı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığı takdirde ekonomik konuları sağlıklı bir şekilde tartışmak mümkün olmayacaktır.

“Buraya Kitaptan başka bir cümle gelebilir, veya alıntı bir özlü söz vb.”
Ahmet Cemali Adır

Services
Contacts
Visit Us Daily

411 University St, Seattle

Have Any Questions?

+1-800-456-478-23

Mail Us

maxbizz@mail.com

Mail listeme katıl