"Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür."
                                                                      Vince Lombardi 

Bilanço ve Gelir Tablosu Analiz Standartları

Bilindiği gibi Finansal Analizin temeli, firmalarca bankalara verilen Temel Mali Tablolardaki (Ayrıntılı Bilanço, ayrıntılı gelir tablosu, bilanço dip notları ve gelir tablosu dip notları), varlık ve yükümlülükler ile gelir tablosunda gösterilmiş olan tüm değerlerin gerçek değerleri ile gösterilmesinin sağlanması ilkesine dayanmaktadır.

     Finansal analiz, firmaların mali tablolarında göstermiş oldukları değerlerin, yapılacak aktarma ve arındırma işlemleri sonrasında analize uygun bilanço ve gelir tablosunun düzenlenerek, yıllar itibariyle karşılaştırmasının yapılması, göstermiş olduğu eğilimlerin tespit edilmesi yorumlanması ve değerlendirilmesi işlemidir.

“Buraya Kitaptan başka bir cümle gelebilir, veya alıntı bir özlü söz vb.”
Ahmet Cemali Adır

Services
Contacts
Visit Us Daily

411 University St, Seattle

Have Any Questions?

+1-800-456-478-23

Mail Us

maxbizz@mail.com

Mail listeme katıl