"Başarının çalışmaktan önce geldiği tek yer sözlüktür."
                                                                      Vince Lombardi 

Firmaların Kredi Değerliliklerinin Analizi

Finansal analiz, bir işletmenin mali açıdan yeterli olup olmadığını saptamak ve firma ile ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek amacıyla mali tablolarındaki hesaplar arasında ilişkiler kurarak eğilimleri tespit etmek ve sonuçların diğer firma ve sektör ile karşılaştırılmasını sağlamaktır.

Bankaların asıl amacı verilen kredinin en güvenli bicinde geri dönüşünü sağlamaktır. Bu bakımdan aşağıdaki tespitlerin dikkatlice yapılması gerekir:

Firmanın borç ödeme gücünün ve gelecekte devam etme olasılığının tespiti
Dönemler itibariyle mali yapısındaki değişimin değerlendirilmesi
Firmanın potansiyel büyüme ve gelişme imkanlarının tespiti
Firmanın ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların saptanması
Firmanın kaynaklarını ne kadar etkili ve verimli kullandığının tespiti .
Kredibilite değerlendirmelerinde firmaların finansal ve finansal olmayan verileri birlikte değerlendirilerek kredi talebi sonuçlandırılmaya çalışılır

“Buraya Kitaptan başka bir cümle gelebilir, veya alıntı bir özlü söz vb.”
Ahmet Cemali Adır

Services
Contacts
Visit Us Daily

411 University St, Seattle

Have Any Questions?

+1-800-456-478-23

Mail Us

maxbizz@mail.com

Mail listeme katıl